Fransa'da Yaşam

La Vie en France (aylık fransızca ve türkçe gazete)

Korona bir komplomu ?

İbrahim Balcı

Çin’in Vuhan șehrinde ortaya çıkıp dünyaya yayılan korona virüs salgını bir yıldır Dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. 

Bu bir yıllık süreçte, korona virüs hakkında çokça șeyler yazılıp söylendi. 
Aynı dönem içinde konu hakkında çokça komplo teoriside üretildi.

Biz baștan beri bu tür iddiaların çokta ciddiye alınır bir tarafı olmadığını düșünerek üzerinde durmadık.

Fakat, gelinen așamada, azımsanmayacak sayıda insan tarafından ilgi gösterilip konușulan, desteklenip paylașılan bu konu hakkında bir șeyler söylemek bir ihtiyaç haline geldi. 

Önceliği insan ve halk sağlığı deyil de daha fazla para, daha fazla kâr olan kapitalist tekellerin insafına kalmıș bir Dünyada yașıyoruz nihayetinde. 

Dünya bu kadar güvencesiz  bir yer olunca ve Dünyayı yöneten sermaye iktidarlarına güvenin zerresi kalmayınca her duruma ve gelișmeye șüphe ile bakmak kaçınılmaz oluyor elbette. 

İște böylesi bir ortam çeșitli türden komplo teorilerinin türemesini ve toplumda karșılık bulmasını da beraberinde getiriyor. 

Toplumsal ve siyasal zemin bu duruma uygun olunca, bu zeminden beslenen çokça  komplo teorisi sosyal medya ortamlarında dolaștı durdu. 

İȘTE BU TEORİLERDEN BİR KAÇ ÖRNEK! 

Önce, ABD nin Çin’i çökertmesinin bir planı olduğu teorisi dolașıma girmiști. 

Virüs Çin’den tüm Dünyaya yayılıp ABD yi de vurunca bu teori çöktü. 

Sonra, bu virüsü Çinliler laboratuvarda ürettiler iddiası dolașıma sokuldu. 

Daha sonra da, Bill Gates, Rokfeller, Rothschild gibi Dünyanın en zengin bir kaç ailesinin Dünyaya yeni bir nizam verme planları olduğu söylendi. 

İddia edilen bu planların farklı versiyonları dolașıma sokuldu. 

Bunlardan biri șöyle; Dünya nüfusu çok fazlaymıș. 

Dolayısıyla, kapitalistler, nüfusu yarı yarıya düșürmenin planlarını yapıyorlarmıș. 

Yahu kapitalistler ne diye nüfus çokluğunu dert etsinlerki! Onlar, çok olan bir çok șeyi severler zaten.

Daha çok satmak, daha çok kâr ve kazanç, kendilerine daha fazla hegomonya alanları  yaratmaktır.

Dijital paraya geçișin hazırlıkları denildi. 

Halbuki, paypal, bitcoin gibi dijital para platformları epeydir vardı zaten.

İlaç tekellerinden birinin önce laboratuar ortamlarında virüs ürettiği, sonra bu virüsü yayarak  ardından așı satacakları ileri sürüldü. 

Fakat, son günlerde birbirine rakip ülkeler ve șirketler tarafından bulunan farklı așı çeșitleri de düșünüldüğünde bu teorinin de çöktüğünü söyleyebiliriz. 

Bir diğer teoriye göre ise, așı yapma adı altında tüm insan vücutlarının deri altlarına bir çeșit cip șırınga edilip insan davranıșları daha yakından takibe alınacakmıș. 

Oysa, șehirlerin her sokağına kurulmuș mobese kameralarla, cebimizde tașıdığımız akıllı telefonlarla ve daha bașka envai çeșit yöntemlerle istenilen kișiler kolayca takib edilebiliyor zaten. 

Yine, bazen bir İtalyan hekim, bazen Alman bir hekim, bazen bir Çinli hekimin, insanlığın büyük bir oyunla karșı karșıya olduğunu ileri süren video konușmaları dolașıp durdu sosyal medyada.

NERDEN BAKSAK TUTARSIZLIK

Daha fazla kâr, ve egemenlik uğruna akla gelmeyecek türden kötülüklerin yapılageldiği ve bundan sonra da yapılabileceği kapitalist bir Dünyada yașıyoruz. 

Böyle bir Dünyada, her șeyin altında bir çapanoğlu aramak bir yere kadar anlașılır bir durumdur. 

Ama, mesele șudurki; tüm bu yașananlara șüphe ile yaklașırken bu șüphelerinizin üzerine bina edeceğiniz teorinizin tüm boyutları ile bütünsel bir tutarlılığı olmalı. 

Örneğin, covid 19 virüsünün belli çıkar odakları (bir ilaç șirketi) tarafından așı satmak için üretilip yayıldığı fakat  gelinen așamada artık  kontrolden çıkarak bunu planlayanlarında hesaplayamadığı çok tehlikeli boyutalara dönüștüğü gibi iddialar ileri sürülse, kendi içerisinde bir tutarlılığı ve mantığı olurdu. 

Fakat, dünya nüfusunu yarıya indirmek içinmiș, dijital para içinmiș, deri altına çip takmak içinmiș. yașlı nüfusu azaltmakmıș gibi hiçbir mantıksal ve bütünsel tutarlılığı olmayan teorilerin genișçe bir kesim tarafından inandırıcı bulunması çok tuhaf ama gerçek. 

Peki, kapitalistlerin böylesi amaçlarını hayata geçirmek için bu kadar büyük çaplı ve riskli bir ișe girișmesini sizin aklınız alıyorumu? 

Oysa, bu salgınla birlikte Dünya büyük bir ekonomik ve toplumsal krizin ve kaosun içine doğru sürükleniyor… Görmüyormusunuz? 

Hem, tek tek ülke ekonomileri, hemde, toplamda Dünya ekonomisi büyük bir durgunluk ve küçülmelere, giderek derin krizlerin içine yuvarlanıyor.

Bu krizle birlikte yașanan kitlesel ișsizlikler, iflazlar, kapitalizme karșı șimdiden bașlayan homurdanmalar, önümüzdeki dönemlerde çok daha büyük toplumsal patlamalar ve isyanlara dönüșme potansiyelini tașıyor. 

O halde bu salgını planlayan kapitalistler neden böyle  tehlikeli ve riskli bir oyunun içine girerek kendi düzenlerini böylesi maceralara sürüklesinlerki? 

Halbuki, varsa böylesi hedef ve planları, bunları pek ala riskli maceralara girmeden daha güvenli yollarla, biraz da zamana yayarak etap etap hayata geçirebilirler. 

Dolayısıyla, bütün boyutları ile bakıldığında mantıklı ve bütünsel bir tutarlılıktan yoksun bu tür iddiaların inandırıcı bir yanı yok aslında. 

İnandırıcı yanı yok ama ne ironik bir durumdurki  yine de inananı çok. 

Anlașılan oki, halkın sağlığının kâr ve kazanç kapısına dönüștürüldüğü bir kapitalist ișleyișe karșı çıkmak yerine sonuçlarının ürettiği her türlü düzenbazlığın, dönen dolapların sırrını çözmeye soyunan kimi zehir hafiyeler ișbașında.

Nihayetinde, bolca izlenen Hollivood vari bilim kurgu filmlerinden esinlenen akıl yürütmeler çoğu zaman hayatın gerçeklikleriyle bire bir denk düșmeyebiliyor. 

BU SALGIN İLK DEYİL

Oysa șunu biliyoruzki, insanlık tarih boyunca defalarca kez böylesi salgınlara yakalanmıș, çokça bedeller ödemiștir. 

Tarihte yașanmıș büyük salgınlar bir yana, sadece șu son 15 – 20 yılda, ebola, sars, kuș gribi, domuz gribi gibi kimi bölgesel salgınlar yașandı. 

Doğanın bu kadar tahrip edilmesinin, iklimlerdeki dengesiz bozulmaların, küresel ısınmanın kimi olumsuz sonuçlarına dikkat çeken çokça bilimsel makaleler yazıldı son 20 yılda. 

Dünyanın kıyılarında sellerin, tusinamilerin, iç bölgelerde kuraklıkların, salgın hastalıkların yașanabileceğine hep dikkat çekildi, konunun uzmanları tarafından

Bugün yașadığımız bu salgın ister kendiliğinden olușarak yayılan bir virüs olsun isterse insan yapımı olarak kasıtlı olarak yayılanı olsun. 

Sonuç olarak ortada insanlığı tehdit eden bir salgın var ve 2 milyona yakın insan hayatını kaybetmiș. 

Asıl mesele, tek tek kapitalistlerden öte, bir sistem olarak kapitalist doyumsuzluğun ve canavarlığın doğayı ve insanlığı sürüklediği nokta ve buna karșı verilmesi gereken mücadelenin öneminde yatıyor. 

Bu salgında görüldüğü gibi bundan sonra da yașanması muhtemel bașka  salgınlar, afetler ve felaketlere karșı  Dünya Sağlık sistemi ne kadar hazırlıklıdır!

Önceliği halk sağlığı deyil de tamamen özelleștirilmiș, ticarileșmiș piyasacı bir sağlık sisteminin salgın karșısındaki aciziyetini șu bir yıl içerisinde hep birlikte yașadık. 

Bundan yüz yıl önce, 1918 ile 1919 yılları arasında Dünya, İspanyol gribi isminde bir salgın yașamıș ve 40 – 50 milyon insan hayatını kaybetmiști. 
1917 ekiminde Rusya da yapılan   sosyalist bir devrimle kamu mülkiyetine geçilmiș, hızlıca halkçı bir sağlık sistemi inșa edilmiști. 

Halk sağlığını önceleyen sağlık sistemi sayesinde salgını en az hasarla atlatmayı bașarmıșlardı. 

Öte yandan, sanayileșmiș batı, bütün gelișmișliğine rağmen o yıllarda henüz bir  sağlık sistemine bile sahip olmadığı için salgın halkı kırıp geçmiști. 

Bugün, daha da kötü bir yerde deyilsek eğer, sağlık sisteminin yeterliliği deyil, insanlığın tarihsel,  bilimsel bilgi birikiminin, teknolojik gelișimin ve elbette hekimlerin, hemșirelerin, ve tüm sağlık emekçilerinin olağanüstü çaba ve emeklerinin bir sonucudur. 

Yine, sermaye yanlısı iktidarların salgını yönetirken ekonomiyi ve sermayenin çıkarlarını önceleyen yönetme tercihlerine tanık olduk. 

Bir yandan göstermelik karantinalar, sokağa çıkma yasakları ilan edilirken, diğer yandan fabrikaların dev ișletmelerin çarkları dönmeye devam etti.

Tıkabasa toplu tașıma araçları, okullar, alıșveriș merkezleri bütün yoğunluğuyla devam etti. 

Yasaklar  sadece esnafa, küçük ve orta boy ișletmelere uygulanırken piramidin en tepesindeki tekelci sermaye korunup kollandı hep. 

Pandemi bütçesine ayrılan yüz milyarlarca euroların, dolarların aslan payı da yine piramidin en tepesindekilerine gitti. 

Bu zor süreçte emekçi halk ağır bedeller ödeyerek daha da yoksullașırken büyük zenginler  kârlarına kâr katıyorlar. 

Oysa, virüs ilk ortaya çıktığında halkın acil ihtiyaçları dıșındaki tüm hayat, bir, yada en fazla iki ay tam karantinaya alınsaydı eğer, pozitif vakaların sayısı henüz çok düșükken virüs yok edilebilirdi. 

Fakat, sadece daha fazla para, daha fazla kâr ve sermaye biriktirmeye odaklanmıș bir sistemin böyle düșünüp yönetebilmesi mümkün olmuyor tabiki.

Dolayısıyla, komplocu yaklașımlarla virüsün ve așının șifrelerini çözmek adına Bill Gates, Rokfeller Rothschild gibi tek tek kapitalist avına çıkıp insanları așılarla korkutarak hedef șașırtmak yerine savașa, silahlanmaya deyil sağlığa daha fazla bütçe isteyelim. 

Halkçı, kamucu bir sağlık sisteminin yeniden inșasını talep edelim. 

Pandemiye daha fazla bütçenin ayrılmasını ve ayrılan bu bütçenin büyük șirketlere deyil ișçilere ve halka ayrılmasını isteyelim. 

Göstermelik karantinalar deyil, halkın, ișçilerin maașları kesilmeden iki ay tam kapanmayı talep etmeliyiz. 

Unutmayalımki, bu ve benzeri talepler doğrultusunda kitlesel bir mücadele verilmedikçe iktidarlar sermayenin çıkarları doğrultusunda politikalarını sürdüreceklerdir. 

Bu da, emekçiler için daha fazla salgın ve ölüm, daha fazla ișsizlik ve yoksulluk, daha fazla yeni felaketlere sürüklenmek demektir. 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Copyright © FransadaYasam / La Vie en France | Newsphere by AF themes.
fue doujin hentaiparadize.org son swapping sumalatha sex popcornporn.net x maja com hdreporn doodhwali.net porrn video thirunangai sex pakistanipornx.net choda chodi image bp sex vidio chupatube.info pornstar indian سكس طيز كبيره pornolaw.net قصص اثارة hindosex xshaker.net xvideos indian porn xxc video fareporno.org www xxx video hinde com hariyani sex indianpornxclips.com short film malayalam collage girls xnxx xxxvideohd.net hyd sex open blue film originalhindiporn.mobi indianfucking ass licking video desixxxtube.info www sex vidoas com indian aunty porn goindian.net www saksi ftv hot live matureporntrends.com sexvds ramya krishnan hot xxx-pakistani.com hindi movies sex