18 octobre 2021

Fransa'da Yaşam

La Vie en France (aylık fransızca ve türkçe gazete)

Fransa’da yaşayan Türkiye kökenli işçi ve emekçilere DİDF’ten 1 Mayısı alanlarda kutlama çağrısı

Fransa İşçi ve Gençlik Dernekleri Federasyonu (DİDF), İşçi ve Emekçilerin Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Mayıs’a ilişkin “Dayanışmayı ve Birliği güçlendirelim!

Geleceğimiz için Mücadele edelim!” başlıklı bir bildiri yayımladı.

Pandemi zenginlerin kârlarına kâr katmasına hizmet etti !

Yayımlanan bildiride : “Korona virüs ’e bağlı sağlık krizi, bütün dünya işçi ve emekçilerinin yaşam ve çalışma koşularını daha da kötüleştirdiğini, Pandemiyi önleme ve zararlarını hafifletme adına hükümetlerin almış olduğu bütün kararlar esas olarak zenginlerin kârlarına kâr katmasına hizmet ettiğine, Dünya’daki 2 bin 365 milyarderin serveti bir sene içinde yüzde 54 artarak 12,39 trilyon dolara ulaştığına” değinildi.

İşçi ve emekçilerin payına ise daha fazla yoksullaşma düşüyor!

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi : “Düşük ücretli işlerde çalışanlar, ücret kayıplarından en fazla etkilenen kesimi oluşturduğunu, Pandeminin ortaya çıkardığı ek  giderler, gıda fiyatlarının artması, enerji vergilerinin yükselmesi vb. sorunlar, yoksullaşmanın derinleşmesini beraberinde getirdi.

Renault, Total, Michelin, Sanofi, Peugeot, Air France, İbis Hotel vb tekeller bu yardım paketlerinden çokça yararlanmaya devam ederken, bir yandan da sosyal kalkınma plan ve projeleri kapsamında daralmaya giderek ya direk, ya da birkaç yıllık zamana yayarak binlerce işçiyi işten atmaya devam ediyor” dendi.

Pandeminin ve krizin faturasını ödemeye razı olmayalım!

İşçi ve Gençlik Dernekleri Federasyonu ( DİDF), “Tüm emekçileri, inanç-milliyet-cins ayrımı gözetmeden birleşmeye, sendikalarını işçiden yana politikalarla güçlendirmeye ve aşağıdaki talepler etrafında mücadele etmeye çağırıyoruz” denildi.

  • Ücretlerin, emeklilik maaşlarının ve sosyal yardımların yükseltilmesi için
  • Haftalık 32 saat çalışma süresi için !
  • Asgari ücretin 1800 Euro ‘ya yükseltilmesi için !
  • Aşıların insanlığın kamu malı olmasını sağlamak ve herkese ücretsiz sağlık hakkı için !
  • İşten atmaları durdurmak için !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *